06

AUDIT

BETER VOORKOMEN

DAN GENEZEN

Wat is een interne audit?

Een interne audit is een onderzoek binnen een organisatie naar het goed en betrouwbaar functioneren van de organisatie. Tijdens een audit staat het controleren van één proces of meerdere processen op een systematische en gedisciplineerde aanpak centraal. Interne audits zijn een fundamenteel onderdeel van elk managementsysteem. Een goed uitgevoerde audit brengt mogelijke problemen en risico’s in beeld voordat er afwijkingen, incidenten of andere ongewenste bewegingen ontstaan. Het afnemen van een audit kan op verschillende manieren. 

Welke soorten audits zijn er?

Audits zijn bij kwaliteitsmanagement onder te verdelen in drie verschillende soorten:

  • First party audit: interne audit binnen de eigen organisatie die wordt uitgevoerd door een interne auditor of een extern bureau.

  • Second party audit: een audit bij de leverancier die wordt uitgevoerd door een interne auditor of een onafhankelijke partij.

  • Third party audit: een externe audit voor certificatie die wordt uitgevoerd door een externe onafhankelijke auditor.

Doel van een interne audit

Een goed afgenomen audit geeft antwoord op de volgende drie vragen:

  • Compliance-audit: voldoen we aan de interne regelgeving en veiligheid?

  • Efficiency-audit: kunnen we de interne regelgeving en veiligheid verbeteren?

  • Effectiviteitsaudit: draagt het proces bij aan de organisatiedoelen?

    Detectivekantoor CompuX is uw ideale partner voor een audit.