05.13

Due diligence onderzoek

NEUTRAAL ADVIES

Wat is due diligence?

De Engelse term due diligence betekent letterlijk  ‘gepaste zorgvuldigheid’. In fusies en overnames heeft deze term een specifieke betekenis, die in het Nederlands wel eens wordt vertaald als  ‘boekenonderzoek’, namelijk een onderzoek om de juistheid van de boekhouding te laten nakijken door een gespecialiseerde externe partij. Dit is echter een te enge definitie. 

Een due diligence-onderzoek controleert de juistheid van àlle informatie die aan de koper gepresenteerd wordt, en biedt inzage in (bestaande en latente) risico’s van de over te nemen onderneming. Normaal gezien richt een due diligence-onderzoek zich op financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten. Een populaire uitdrukking is dat een due diligence-onderzoek wil voorkomen dat er "lijken uit de kast vallen" nadat een bedrijf is overgenomen.

Waarom is due diligence belangrijk?

Het uitvoeren van een grondig due diligence-onderzoek is eigenlijk onmisbaar bij elke belangrijke investeringsbeslissing. Niet alleen moet de koper een onderzoek doen voordat hij koopt, ook zal zijn bankier en eventuele externe investeerders hierover eisen stellen. 
De resultaten van een due diligence-onderzoek kunnen ertoe leiden dat de transactievoorwaarden worden aangepast. Zo kan een due diligence-onderzoek invloed hebben op de overeengekomen overnameprijs, bijvoorbeeld als de werkelijke cijfers afwijken of als er bijzondere risico’s aan het licht komen. 

Voorbeelden van zaken die bij een due diligence-rapport kunnen opduiken:

  • Verschillen in voorraden 

  • Handelsvorderingen die (deels) oninbaar blijken wegens faling, staking van betaling,  betwistingen; ook komt het voor dat er afwijkingen worden vastgesteld in saldi.

  • Betwistingen of hangende rechtszaken met klanten, leveranciers, (ex-)personeelsleden  of overheden (fiscus)

  • Geldigheidsdata van verplichte uitbatingsvergunningen

  • Exclusiviteitscontracten die voorwaarden opleggen die voor de koper nadelige gevolgen hebben

  • Milieukwesties, zoals bijvoorbeeld vervuilde gronden

  • Licenties, auteursrechten   

  • (Te) sterke concentratie van handelsrelaties met een beperkt aantal klanten

  • (Te) sterke kennisconcentratie bij een beperkt aantal sleutelmedewerkers

  • (Te) sterke afhankelijkheid van een beperkt aantal leveranciers of schaarse grondstoffen

Ook komt het voor dat er risico’s worden gesignaleerd die niet direct invloed hebben op de prijs, maar die wel kunnen leiden tot grote kosten in de toekomst. Dit zijn dan de zogenaamde latente verplichtingen, zoals mogelijke claims naar aanleiding van reeds geleverde goederen (productaansprakelijkheid). 

Wat kan CompuX voor u betekenen?

 

CompuX is de ideale partner voor het uitvoeren van dergelijk onderzoek. Vanuit neutrale en onafhankelijke standpunt. Ook de risico's die eventueel verbonden zijn, worden in kaart gebracht.

 

Eindrapport

 

Na beëindiging van het volledige onderzoek van CompuX ontvangt u een gedetailleerd eindrapport met inbegrip van alle overtuigingsstukken en bewijsmateriaal. 

 

Wenst u meer informatie over de werkwijze van CompuX of u wenst ons in te huren voor een privé-detectiveopdracht, dan kan u ons steeds telefonisch of ons via het contactformulier contacteren.

bron: https://www.unizo.be