05.16

ONGEVALLENFRAUDE

HET WAS IK NIET

Overdrijven, doen alsof en liegen!

Een ongeval is gauw gebeurd. Maar in veel gevallen is de waarheid soms ver te zoeken. Chauffeurs die onder invloed van alchohol of verdovende middelen, de passagier naar voor schuiven als chauffeur is één van de meest voorkomende voorvallen.

Onduidelijke verklaringen die nader inzien, niet kunnen kloppen met de realiteit, zoals: schade aan het voertuig komt niet overeen met de verklaring, schade lijkt ouder op de doorgegeven foto's, de aanrijders zijn familie of buren, etc

Bijna dertig procent van de fraudeurs liegt over alles. Ze veinzen dat ze een ongeval hadden gehad of verzinnen gewoonweg de schade. Ook slachtoffers kunnen de meest uiteenlopende letsels hebben opgelopen en maanden niet kun werken, terwijl er wel meer dan voldoende activiteiten kunnen vastgesteld worden, waaruit blijkt dat dit alles tegenspreekt. 

De autoverdwijntruc

Verzekeraars worden ook steeds meer en meer het slachtoffer van georganiseerde internationale fraude. Criminele organisaties die aan particulieren voorstellen om hun luxewagen te kopen tegen een redelijke prijs en worden dan naar het buitenland overgebracht, op basis van een volmacht ondertekend door de eigenaar.

Wanneer het voertui aangekomen is, meld de eigenaar de diefstal aan de politie en de verzekeringsmaatschappij. Gezien het voertuig verzekerd is tegen nieuwwaarde, maakt zowel de eigenaar van de auto als de criminele bende winst.

Wat kan CompuX voor u betekenen?

 

U krijgt wellicht te maken met zaken waarin u bewijslast tegen een tegenpartij nodig heeft. U kunt in veel gevallen een beroep doen op CompuX om op zoek te gaan naar die bewijzen binnen bepaalde dossiers.

 

Het komt er altijd op neer dat de tegenpartij haar/zijn gelijk wil halen en met valse verklaringen aan komt draven. Het is aan u om dit te weerleggen en hierbij kan CompuX u te hulp schieten.

 

Stipt, wettelijk en transparant

 

Als recherchekantoor kan CompuX op zoek gaan en de juiste inschatting geven. Dit gaat over plaatsonderzoek, het opzoeken/verhoren van eventuele getuigen of zoeken naar de daders. Ook screening van vb. het facebookprofiel van een tegenpartij behoort tot de mogelijkheden. Elke zaak wordt afgehandeld met een duidelijk en correct rapport.

 

Eindrapport

 

Na beëindiging van het volledige onderzoek van CompuX ontvangt u een gedetailleerd eindrapport met inbegrip van alle overtuigingsstukken en bewijsmateriaal. 

 

Wenst u meer informatie over de werkwijze van CompuX of u wenst ons in te huren voor een privé-detectiveopdracht, dan kan u ons steeds telefonisch of ons via het contactformulier contacteren.