04.12

PHISHING

LAAT U NIET MISLEIDEN

Wat is phishing?

Phishing is een vorm van fraude waarbij de oplichter het slachtoffer naar een valse webpagina doorverwijst. Deze vorm van fraude vindt meestal plaats via e-mail en heeft als doel het verkrijgen van persoonlijke (bank) gegevens.

Doel van phishing.

U wordt meestal via e-mail gecontacteerd, een bericht afkomstig van een op het eerste zicht betrouwbare organisatie of onderneming. In realiteit gaat het om fraudeurs, oplichters. 

In het grootst aantal gevallen, maken ze gebruik van gekende websites  (PayPal, eBay, Bank, Bol,…) dit om vertrouwen op te wekken bij het slachtoffer.

In het bericht dat u ontvangt wordt gevraagd om een specifieke website te bezoeken, dit om gegevens te bevestigen of te corrigeren.

Om welke persoonlijke gegevens kan het dan gaan?

 • Bankgegevens

 • Kredietkaartnummer

 • Gebruikersnamen

 • Wachtwoorden

 • Geboortedatum


Hoe wordt u om de tuin geleid?

 • U moet een bestelling bevestigen

 • Uw account dreigt te verlopen of deze moet aangepast worden

 • Een deel van uw gegevens zijn verloren gegaan

 • Aanpassing van privacybeleid


Dit noemen we social engineering.

Wanneer u bij het doorklikken de website bezoekt, dan wekt dit nog steeds geen argwaan op, want deze lijkt dan ook waarheidsgetrouw op de originele en ziet er zeer legitiem uit. Ook proberen ze de domeinnaam van de website zo sterk mogelijk te imiteren. Wanneer u gegevens op deze manier doorstuurt, dan kunnen de fraudeurs deze gebruiken voor alle doeleinden.

Hoe phishing herkennen (spoofing)

 

 • Taalgebruik: het spreekt voor zich wanneer de tekst onzorgvuldig is geschreven, dat er een vuiltje aan de lucht hangt.

 • Gedwongen tekst: U bent verplicht om snel te reageren. Men zal u een speciale aanbieding voorstellen of dat uw account verloopt wanneer u niet snel reageert.

 • Onpersoonlijk: Het bericht is te algemeen.

 • Foute link: Het is heel belangrijk om zeer goed naar de naam van de link te kijken, meestal is deze zodanig gemaakt wanneer u erop klikt,  u op de omgeleide site terechtkomt. (vb.: tinyurl.com/...)

 • Bijlagen zeker nooit openen!

Wat CompuX voor u kan betekenen?

Neem direct contact op met CompuX! De specialisatie van CompuX zijn digitale onderzoeken.

Na een screening van uw computer, zal CompuX vaststellen welke gegevens zijn overgemaakt aan de fraudeurs. Alle inlog-gegevens zullen via onze beveiligde systemen aangepast worden om verdere schade te voorkomen.

CompuX voorziet ook in de vernietiging van schadelijke software.

 

Een digitaal onderzoek zal de gegevens verzamelen om een correcte klachtneerlegging bij de gerechtelijke diensten, dit met het oog op eventuele recuperatie van gestolen goederen en/of financiële transacties.  

CompuX zal een strategisch plan en een profiel uitwerken op basis van uw geleverde informatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden die hier aan verbonden zijn. Door een aangepaste strategie en de modernste technieken, blijft alles betaalbaar, zonder dat u rekening moet houden met overbodige lange observaties, zoals andere kantoren wel doen.

Zodra CompuX is gestart met zijn onderzoek, krijgt u op regelmatige tijdstippen feedback van deze bevindingen. Informatie-uitwisseling kan zowel mondeling, WhatsApp of schriftelijk in een gedetailleerd verslag.

 

Eindrapport en recuperatie

 

Na beëindiging van het volledige onderzoek van CompuX ontvangt u een gedetailleerd eindrapport met inbegrip van alle overtuigingsstukken en bewijsmateriaal. De eerste zorg van CompuX is om u de zaken die verloren waren te recupereren, daarom is er een mogelijkheid om met de dader(s) eerst in gesprek te gaan, voordat een strafrechtelijke klacht wordt neergelegd.

 

Wenst u meer informatie over de werkwijze van CompuX of u wenst ons in te huren voor een privé-detectiveopdracht, dan kan u ons steeds telefonisch of ons via het contactformulier contacteren.

Wat zegt de wet?

Art. 496.Hij die, met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort, zich gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldbevrijdingen doet afgeven of leveren, hetzij door het gebruik maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot drieduizend [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
[1 Indien de in het eerste lid bedoelde feiten zijn gepleegd ten nadele van een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was, wordt deze gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]1
(Poging tot het wanbedrijf omschreven in het eerste lid wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot tweeduizend [euro].) <W 1993-06-16/35, art. 1, 1°, 009; Inwerkingtreding : 03-08-1993> <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
(In de gevallen in de vorige leden omschreven kan de schuldige bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33.) <W 1993-06-16/35, art. 1, 2°, 009; Inwerkingtreding : 03-08-1993>

(1)<W 2011-11-26/19, art. 41, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012> 

bron: https://www.ejustice.just.fgov.be