05

BEDRIJVEN

DISCREET, OBJECTIEF EN ERVAREN

Het instellen van een bedrijfsonderzoek zal de situatie verbeteren en het probleem stoppen. De werkwijze van detective CompuX zorgt ervoor dat uw bedrijfsvoering daar zo min mogelijk hinder van ondervindt. Het uitgangspunt van een onderzoek is altijd "objectieve waarheidsbevinding".

Alle onderzoeken worden op een professionele wijze uitgevoerd, dit met de modernste technieken en de juiste knowhow. U krijgt een duidelijk rapport met de aanbevelingen voor verdere procedures.

Onderzoeken gebeuren met de grootste discretieplicht en de uiterste geheimhouding.