05

BEDRIJVEN

DISCREET, OBJECTIEF EN ERVAREN

Het instellen van een bedrijfsonderzoek zal de situatie verbeteren en het probleem stoppen. De werkwijze van detective CompuX zorgt ervoor dat uw bedrijfsvoering daar zo min mogelijk hinder van ondervindt. Het uitgangspunt van een onderzoek is altijd "objectieve waarheidsbevinding".

Alle onderzoeken worden op een professionele wijze uitgevoerd, dit met de modernste technieken en de juiste knowhow. U krijgt een duidelijk rapport met de aanbevelingen voor verdere procedures.

Onderzoeken gebeuren met de grootste discretieplicht en de uiterste geheimhouding.

tijdsgebruik medewerkers
absenteÏsme/ziekteverzuim
fraude
opsporen opnameapparatuur
digital crime
chantage/afpersing
schaduwen personen
controle sociale media
industriële spionage
vandalisme
mystery guest/shopping
pre-employmentscreening
due diligence onderzoek
recuperatie voertuigen
pestgedrag/ongewenste intimiteiten
ongevallenfraude
audit
Show More

© 2020 -         14.1952.10 

privacyverklaring

  • LinkedIn Social Icon