04

PARTICULIEREN

VERTROUWEN IS DE SLEUTEL

Het instellen van een privaat onderzoek zal de situatie verbeteren en het probleem stoppen. De werkwijze van een detective zorgt ervoor dat u als klant zo min mogelijk hinder ondervindt. Het uitgangspunt van een onderzoek is altijd "neutrale waarheidsbevinding".

Alle onderzoeken worden op een professionele wijze uitgevoerd, dit met de modernste technieken en de juiste knowhow. U krijgt een duidelijk rapport met de aanbevelingen voor verdere procedures.

Onderzoeken gebeuren met de grootste discretie en de uiterste geheimhouding.