05.07

SCHADUWEN PERSONEN

MORALITEITSONDERZOEK

Waarom een persoon schaduwen of moraliteitsonderzoek?

U wenst een toekomstige zakenpartner, klant of leverancier te screenen, dit omdat u twijfelt aan de echtheid van het verhaal dat deze brengt.

Ook voor een medewerker kan een moraliteitsonderzoek toegepast worden. Bij vermoeden dat uw bedrijf schade kan of reeds aan het lopen is, doordat een werknemer bepaalde handelingen uitvoert die zich buiten het bedrijfsleven plaatsvinden. Dit kan betrekking hebben op managementpersoneel, bedienden of arbeiders.

Dit kan zowel op rechtspersonen en natuurlijke personen. Een onderzoek kan zich richten omtrent een toekomstige huwelijkspartner, het controleren van de solvabiliteit, de prestaties van een sollicitant bij vorige werkgevers, het vermoeden bij diefstal of werkverzuim.

Uit een onderzoek kan er bewijsmateriaal verzameld of vastgesteld worden van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van conflicten.

Een onderzoek kan kan verder leiden tot het controleren van arbeidsprestaties, de ware toedracht vinden van een brand om een conflict tussen verzekeraar en verzekeringsnemer op te lossen, valse concurrentie, etc.

Wat kan CompuX voor u betekenen?

CompuX zal een strategisch plan en een profiel uitwerken op basis van uw geleverde informatie. Door een aangepaste strategie en de modernste technieken, blijft alles betaalbaar, zonder dat u rekening moet houden met overbodige lange observaties, zoals andere kantoren wel doen. 

Zodra CompuX is gestart met zijn onderzoek, krijgt u op regelmatige tijdstippen feedback van deze bevindingen. Informatie-uitwisseling kan zowel mondeling, WhatsApp of schriftelijk in een gedetailleerd verslag.