04.21

SOLVABILITEITSONDERZOEK

CONTROLEER VOOR HET TE LAAT IS

Waarom een solvabiliteitsonderzoek doen?

Het detecteren van negatieve solvabiliteitsindicatoren zorgt ervoor dat u niet opgezadeld wordt met hoge, niet recupereerbare kosten.

Huwelijk en schulden.


Het geld en de eigendom in een huwelijk dat van beide echtgenoten is, wordt het gemeenschappelijk vermogen genoemd. Beide echtgenoten staan dan ook in voor 'gemeenschappelijke lasten': dit zijn de kosten van het onderhoud van je woning, voor je kinderen...kortom de kosten die je samen maakt in je huwelijk. Als je hierdoor schulden krijgt zijn de schulden ook gemeenschappelijke schulden: een schuldeiser kan dus invorderen op het geld en de spullen van elke echtgenoot.

Tegenover de gemeenschappelijke schulden staan de 'eigen schulden'. Dit zijn de schulden die enkel toebehoren aan één echtgenoot.

Het gaat hier onder meer om:

 

  • schulden voor het huwelijk

  • schulden uit een erfenis

  • schulden gemaakt voor het eigen vermogen

  • schulden naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling

De eigen schulden kunnen principieel alleen maar ingevorderd worden bij de echtgenoot die de schulden gemaakt heeft. Wanneer deze de schulden niet kan betalen, kunnen schuldeisers invorderen op de helft van het gemeenschappelijk vermogen!

Wanneer je een huwelijksovereenkomst of een huwelijkscontract hebt, kan het natuurlijk anders liggen. Dat hangt af van de inhoud van je huwelijksovereenkomst. Maar ook hier kunnen schulden voor het huishouden of de kinderen ingevorderd worden bij beide echtgenoten.

 

Wanneer een echtgenoot schulden heeft bij de belasting, kan ook dit ingevorderd worden op het gemeenschappelijke vermogen. Ook wanneer je feitelijk gescheiden bent, kan dit onder bepaalde voorwaarden.

Na een scheiding kan het zijn dat je alimentatie of onderhoudsgeld moet betalen of krijgen. Het kan ook zijn dat je recht hebt op alimentatie maar dat je (ex-)echtgenoot het niet betaalt.

Lees hier meer over in "alimentatie en onderhoudsgeld". 

Bespaar u de schulden van iemand anders en laat iemand eerst screenen voordat u verder gaat of wees op tijd en stel uw voorwaarden op.

Wat kan CompuX voor u betekenen?

CompuX zal een strategisch plan en een profiel uitwerken op basis van uw geleverde informatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden die hier aan verbonden zijn. Door een aangepaste strategie en de modernste technieken, blijft alles betaalbaar, zonder dat u rekening moet houden met overbodige lange observaties, zoals andere kantoren wel doen.

Zodra CompuX is gestart met zijn onderzoek, krijgt u op regelmatige tijdstippen feedback van deze bevindingen. Informatie-uitwisseling kan zowel mondeling, WhatsApp of schriftelijk in een gedetailleerd verslag.

 

Eindrapport en recuperatie

 

Na beëindiging van het volledige onderzoek van CompuX ontvangt u een gedetailleerd eindrapport met inbegrip van alle overtuigingsstukken en bewijsmateriaal. 

 

Wenst u meer informatie over de werkwijze van CompuX of u wenst ons in te huren voor een privé-detectiveopdracht, dan kan u ons steeds telefonisch of ons via het contactformulier contacteren.