04.18

TIJDSGEBRUIK JONGEREN

WAT DOET UW KIND EN MET WIE

Waarom controleren?

Uw kind is uw dierbaarste bezit. Ouders hebben altijd het beste voor met hun kind en willen alleen het beste hebben voor hun. Naarmate kinderen ouder worden, spreiden zij meer en meer hun vleugels en is de ouderlijke controle op hun activiteiten soms niet meer te controleren.

 

De vraag die ouders zichzelf altijd stellen is:

  • met wie gaan ze om?

  • waar gaan ze heen?

  • studeren of lopen ze wel school ipv op café te zitten?

  • wat doen ze allemaal met sociale media?

  • etc

Wat CompuX voor u kan betekenen?

CompuX zal in alle discretie de handel en wandel volgen van uw kind, dit in overleg met u.

CompuX maakt een strategisch plan en werkt een profiel uit op basis van uw geleverde informatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden die hier aan verbonden zijn. Door een aangepaste strategie en de modernste technieken, blijft alles betaalbaar, zonder dat u rekening moet houden met overbodige lange observaties, zoals andere kantoren wel doen. 

Zodra CompuX is gestart met zijn onderzoek, krijgt u op regelmatige tijdstippen feedback van deze bevindingen. Informatie-uitwisseling kan zowel mondeling, WhatsApp of schriftelijk in een gedetailleerd verslag.

 

Eindrapport 

 

Na beëindiging van het volledige onderzoek van CompuX ontvangt u een gedetailleerd eindrapport met inbegrip van alle overtuigingsstukken en bewijsmateriaal. 

 

Wenst u meer informatie over de werkwijze van CompuX of u wenst ons in te huren voor een privé-detectiveopdracht, dan kan u ons steeds telefonisch of ons via het contactformulier contacteren.

Wat zegt de wet?

Art. 371. <W 1995-04-13/37, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995> Een kind en zijn ouders zijn op elke leeftijd aan elkaar respect verschuldigd.

Art. 372. <W 1995-04-13/37, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995> Een kind blijft onder het gezag van zijn ouders tot aan zijn meerderjarigheid of zijn ontvoogding.

Art. 373.<W 1995-04-13/37, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995> Wanneer de ouders samenleven, oefenen zij het gezag over de persoon van het kind gezamenlijk uit.
Ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn, wordt elke ouder geacht te handelen met de andere ouder wanneer hij, alleen, een handeling stelt die met gezag verband houdt behouden de bij de wet bepaalde uitzonderingen.
Bij gebreke van instemming kan één van beide ouders de zaak bij de [1 familierechtbank]1 aanhangig maken.
De rechtbank kan één van de ouders toestemming verlenen alleen op te treden voor één of meer bepaalde handelingen.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 58, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014> 

Art. 388. De minderjarige is de persoon van het mannelijke of vrouwelijke geslacht die de volle leeftijd van (achttien) jaren nog niet bereikt heeft. <W 19-01-1990, art. 1>

bron: https://www.ejustice.just.fgov.be